Root   Kirtipur - Bagh Bhairav Temple Complex   Shridhara Vishnu Shrine

Shridhara Vishnu Shrine

Narayana Temple, Shreedhar Vishnu Temple

Shrine of Vishnu

No. 18

 

  • Map from Ulrich Wiesner, Nepal, DuMont-Kunstreiseführer, Köln 1997

  • Foto by Sundar1 in https://de.wikipedia.org/wiki/Kirtipur#/media/File:Kirtipur0736.JPG

Root
 Kirtipur - Bagh Bhairav Temple Complex
 Shridhara Vishnu Shrine

  Impressum & Disclaimer

  Last Update: Feb 26th, 2022

Visitors: 6780