Root   Shrikhandapur (Town)   White Stupa   

White Stupa

  • Foto by F. Nunnemann in 2016 A.D.

  • Foto by F. Nunnemann in 2016 A.D.

  • Foto by F. Nunnemann in 2016 A.D.

Root
 Shrikhandapur (Town)
 White Stupa

  Impressum & Disclaimer

  Last Update: Feb 26th, 2022

Visitors: 6777